Визначено напрями роботи на 2020 рік для Комітету промислової екології та інновацій ПАЕУ

У грудні відбулося чергове засідання робочої групи Професійної асоціації екологів України.
Комітетом промислової екології та інновацій визначено напрями роботи на 2020 рік.

Нагадаємо, раніше з пріоритетними напрямками на 2020 рік визначилися комітети з охорони водних ресурсів та водного врядування, Комітет моніторингу навколишнього природного середовища та Комітет управління відходами.

В засіданні робочої групи взяли участь провідні екологи найбільших підприємств різних галузей: хімічної, цементної, аграрної пром.-ті, металургії, енергетики.

Цілі роботи Комітету промислової екології та інновацій ПАЕУ у 2020 році

  • Забезпечення балансу між екологічною безпекою та економічним зростанням за рахунок впровадження сучасних технологій
  • Сприяння екологічний модернізації промислових підприємств з метою зниження впливу на довкілля
  • Дерегуляція в сфері охорони навколишнього природного середовища з метою залучення інвестицій в екологічні проекти
НАПРЯМИ РОБОТИ КОМІТЕТУ ПРОМИСЛОВОЇ ЕКОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЙ
  • Реформування екологічного податку
  • Реформування системи державний нагляд у сфері охорони навколишнього природного середовища
  • Впровадження Директиви 2010/75/ЄС Про промислові викиди (інтегроване запобігання та контроль забруднення)
  • Впровадження Директиви 2008/50/ЄС Про якість атмосферного повітря та чистіше повітря
  • Впровадження Директиви 2003/87/ЄС Про заснування схеми для зменшення викидів в атмосферу парникових газів
  • Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
  • Поводження із промисловими відходами
  • Скиди зворотних стоків в водні об’єкти
  • Процедури «Оцінка впливу на довкілля» (ОВД) та «Стратегічна екологічна оцінка» (СЕО)
  • Використання державних коштів за природоохоронними статтями (код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету — 24ХХХХХ та код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету – 05ХХ)
ІНСТРУМЕНТИ РОБОТИ
  • Проведення засідань з метою обговорення позицій учасників Комітету щодо окремих питань та напрацювання сумісних рішень
  • Підготовка зауважень та пропозицій до проектів державних актів або до діючого законодавства, а також направлення їх в уповноважені державні органи
  • Підготовка і направлення звернень до державних органів з окремих питань
  • Публічні виступи та текстові публікації членів Комітету (журнал ECOBUSINESS, телебачення, друковані ЗМІ, інтернет-видання, соціальні мережі, конференції, наради та ін.)
  • Участь членів Комітету у спеціалізованих нарадах, робочих групах, засіданнях та інших заходах, що проводяться державними органами
  • Співпраця з галузевими асоціаціями, об’єднаннями та іншими добровільними організаціями
  • Надання учасниками Комітету консультативної та методичної допомоги зацікавленим сторонам
  • Організація публічних заходів (конференції, семінари, форуми та ін.)
ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ, З ЯКИМИ ПРАЦЮЄ КОМІТЕТ
  • Верховна рада України, Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування
  • Кабінет Міністрів України
  • Міністерство енергетики та охорони довкілля
  • Державна екологічна інспекція
  • Державне агентство водних ресурсів
  • Державна служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
  • Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України
  • Державна служба геології та надр України
  • Департаменти екології та природних ресурсів обласних державних адміністрацій
  • Підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища місцевих органів державної влади

«Якщо стратегія вашого підприємства — бути на крок попереду офіційних вимог за рахунок дотримання активної системи управління охороною навколишнього середовища та постійного підвищення екологічних стандартів, якщо для Вас професіоналізм, рівень знань — це завдання, над якими працюєте безупинно, а левову частку часу ви тратите на профілактичну, попереджувальну роботу, а не на усунення наслідків — долучайтеся до об’єднаної спільноти», — запрошує Президент ПАЕУ Людмила Циганок

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.