Акцент на екологічний моніторинг

Під час першого засідання комітету екологічного моніторингу Професійної асоціації екологів України особливу увагу приділили оцінці поточного стану державної системи моніторингу навколишнього природнього середовища.

Занепокоєння викликає застаріле технічне обладнання  та недосконала методологія. Акцентовано увагу на тому, що існує розповсюджена думка, що коли йдеться про моніторинг то це передусім якість повітря. При цьому забуваються інші складові цієї діяльності: моніторинг стану вод та ґрунтів.

Щодо моніторингу якості повітря висунуто пропозицію почати активну роботу з напрацювання уніфікованих підходів та методики для громадських ініціатив та проектів, які займаються цією тематикою, виробляють та продають відповідне обладнання.

Для чого це потрібно?

На перехідному етапі створення якісно нової державної системи моніторингу якості повітря, це дасть змогу у тому числі державних суб’єктам приймати ці дані та брати їх до уваги і таким чином знизити недовіру один до одного між громадськістю та державою, свідками чого ми всі з вами були восени 2019 року під час «смогової» лихоманки.

Інтеграція існуючих систем моніторингу: державної, міських та громадських – закономірний крок на шляху усунення протиріч та створення бази достовірних даних.

Особливе місце посідає невивчені достатнім чином питання впливу на довкілля шумового, світлового та вібраційного забруднення.

Одним із завдань комітету має стати проведення дослідження навантаження на навколишнє середовище зовнішнього LED-освітлення, яке наразі нормативно не врегульовано та не розраховується в існуючих проектних документаціях.

Бажання економії бюджетних коштів не може йти напереріз боротьбі за покращення стану довкілля. Дані такого дослідження матимуть утилітарний характер для того, щоб напрацювати методику розрахунку світлового навантаження на флору і фауну, негативний вплив на людину.

Звіт ПАЕУ 2019  

Про ініціативи інших комітетів ПАЕУ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.