Другий національно-визначений внесок України до Паризької угоди: зміна парадигми чи обмеження для розвитку?

Засідання комітету Професійної асоціації екологів України з питань боротьби зі зміною клімату та адаптації до змін за темою «Другий національно-визначений внесок України до Паризької угоди: зміна парадигми чи обмеження для розвитку?» відбудеться 6 липня о 14.00 у форматі онлайн-обговорення.

Нагадаємо, Стаття 4 Паризької угоди

«1. Для досягнення довгострокової глобальної температурної цілі, що визначена у статті 2, Сторони мають на меті якомога швидше досягти глобального піку викидів парникових газів, визнаючи, що досягнення такого піку потребує більш тривалого часу для Сторін – країн, що розвиваються, а також згодом домогтись швидких скорочень відповідно до найкращих наявних наукових знань для того, щоб досягти балансу між антропогенними викидами із джерел та абсорбцією поглиначами парникових газів у другій половині цього століття на основі справедливості та у контексті сталого розвитку і зусиль з викорінення бідності.

2. Кожна зі Сторін повинна готувати, повідомляти та підтримувати послідовні національно визначені внески, що вона має намір досягти. Сторони повинні вживати внутрішні заходи для пом’якшення зміни клімату з метою досягнення цілей таких внесків.

3. Кожен наступний національно визначений внесок Сторони буде прогресом у порівнянні з поточним національно визначеним внеском та відображати її найбільш можливі амбіції, відображаючи її спільну, але диференційовану відповідальність, а також відповідні можливості у світлі різних національних обставин.

4. Сторонам – розвиненим країнам слід продовжувати відігравати провідну роль через встановлення цільових показників абсолютного скорочення викидів у масштабах усієї економіки. Сторонам – країнам, що розвиваються, слід продовжувати посилювати свої зусилля щодо пом’якшення зміни клімату, і вони заохочуються до переходу згодом до цільових показників обмеження або скорочення викидів у масштабах усієї економіки у світлі різних національних обставин.

5. Підтримка має надаватися Сторонам – країнам, що розвиваються, для реалізації цієї статті відповідно до статей 910 та 11, визнаючи, що більша підтримка Сторін – країн, що розвиваються, дозволить підвищити амбітність їхніх дій…»

Указ Президента України №722/2019

«… 13) вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та її наслідками;…»

Указ Президента України №837/2019

«… ж) до 30 вересня 2020 року – стосовно:

підготовки та схвалення Інтегрованого плану з боротьби зі зміною клімату та розвитку енергетики до 2030 року та національно визначеного внеску до Паризької угоди; …»

На засіданні Комітету Професійної асоціації екологів України з питань боротьби зі зміною клімату та адаптації до змін планується обговорення умов та можливостей встановлення амбітних цілей для Другого національно-визначеного внеску України до Паризької угоди:

  1. Відповідність поточної цілі національно-визначеного внеску України поточним екологічним та кліматичним викликами та можливостям.
  2. European Green Deal та міжнародні зобов’язання України: можливості чи загрози для вітчизняної економіки?
  3. Перспективи промислової еко-трансформації в Україні в найближчі десять років?
  4. Потенційні цілі для другого Національно-визначеного внеску України
  5. Результати моделювання проекту ЄБРР “Підтримка Уряду України щодо оновлення національно-визначеного внеску” 
  6. Як знайти синергію між екологічною, кліматичною, економічною та соціальною складовими розвитку?
  7. Які основні задачі Уряду та Парламенту України в найближчій перспективі для запровадження дієвих економічних інструментів екологізації та декарбонізації економіки України

Щоб зареєструватися для участі в обговоренні, заповніть форму

З питань виступів – Людмила Циганок, liudmyla@ecolog-ua.com

WhatsApp – 0509480485

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.