Екологічні фінанси: чи можуть вони стати інструментом покращення стану довкілля?

Метою назрілої реформи є визначення основних засад та напрямів державної політики щодо екологічної модернізації підприємств, створення спеціальних фондів на цільові природоохоронні заходи, актуалізація екологічного податку та стимулювання підприємств на дотримання вимог природоохоронного законодавства, у т.ч. збільшенням сум штрафних санкцій.

Шляхи вирішення

З метою цільового та ефективного використання коштів пропонується:

  • спрямувати надходження від екологічного податку до спеціального фонду Державного бюджету України, а також передбачити, що за їх рахунок здійснюється фінансування природоохоронних заходів,
  • передбачити більше фінансування територіальної громади, враховуючи реформу децентралізації державної влади,
  • усунути невідповідність Бюджетного кодексу України та Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та постанови Кабінету Міністрів від 17 вересня 1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів».
   Необхідно закріпити цільове та ефективне використання коштів, які надходять від екологічного податку, для здійснення природоохоронних заходів, а також забезпечити оптимальний порядок зміни розподілу надходжень та видатків за рахунок закріплення перехідного періоду, та реалізацію реформи децентралізації державної влади шляхом збільшення надходжень до спеціальних фондів місцевих бюджетів.

Пропонується використання коштів з екологічного податку виключно через систему ProZorro

У зв’язку з зазначеним, пропонується запровадити розподіл надходжень від екологічного податку, викладений в таблиці 2

  • з метою урахування прогнозного індексу споживчих цін на відповідний рік відповідно до пункту 4 розділу ХІХ Податкового кодексу України, згідно з яким Кабінет Міністрів України щорічно до 1 червня у разі необхідності вносить до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції з акцизного податку, екологічного податку та рентної плати.

З метою екологічної модернізації промислових підприємств пропонується:

  • створення спеціального фонду щодо фінансування екологічної модернізації підприємств, забезпечення фінансування природоохоронної діяльності та стимулювання розвитку екологічного підприємництва, сприяння створенню податкового, кредитного та інвестиційного клімату для залучення коштів міжнародних донорів та приватного капіталу в природоохоронну діяльність, створення суб’єктами господарювання систем екологічного управління, впровадження більш чистого виробництва, технологій ресурсо- та енергозбереження, поширення екологічних знань, а також підвищення екологічної свідомості суспільства взагалі.
  • передбачити цільові показники для суб’єктів господарювання, які претендують на отримання коштів, спрямовані на зменшення впливу на довкілля, що включатимуть показники результативності (критерії оцінки) таких заходів та відповідальність у випадку нецільового використання коштів.
     1. визначити розпорядником фонду Міндовкілля.
     2. передбачити джерелом наповнення фонду суми збитків та штрафних санкцій від порушення вимог природоохоронного законодавства.

Запровадження спеціального фонду дозволить оцінити спроможність бюджетів щодо реалізації відповідних екологічних програм, а також оцінити інтегрований результат реалізації відповідних екологічних програм та проектів з урахуванням зміщення в структурі їх фінансування між бюджетом та господарюючими суб’єктами.

Збільшення сум штрафних санкцій та збитків за порушення вимог природоохоронного законодавства.

  • показники оцінки реалізації реформування екологічних фінансів мають відповідати Показникам оцінки реалізації державної екологічної політики, затвердженої Додатком до Основних засад (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2030 року.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.