Про Експертний центр ПАЕУ-2021

На жаль, заходи щодо екологічного забезпечення, що сьогодні використовуються, в своїй більшості є пасивними, а для максимальної екологічної безпеки підприємств необхідно використовувати активні природоохоронні заходи, наприклад широке впровадження і використання ресурсозберігаючих і безвідходних технологій.

Практична реалізація представлених заходів справа нелегка і вимагає певного часу із залученням наукового потенціалу, але відкладати їх практичну реалізацію на майбутнє вже не можна.

Саме в зв’язку зі збільшенням запиту на експертний науковий супровід екопроектів, що впроваджуються виробництвами та ОТГ, в Професійній асоціації екологів України розширюють науковий комітет, формуючи експертний пул прогресивних сучасних науковців!

Ми об’єднуємо 100 кращих науковців в Експертний центр ПАЕУ для виконання спільної мети!

Промислове виробництво та навколишнє природне середовище – дві протилежні нерозривні складові розвитку сучасної людської цивілізації. Сьогодні на нашій планеті проживає понад 7 мільярдів людей, і кожен, природно, хоче жити краще і безпечніше. Очевидно, що єдиним шляхом подальшого існування людини в сьогоденні і майбутньому є життєдіяльність в повній гармонії з навколишнім світом, що передбачає розвиток і функціонування промислового виробництва з урахуванням інтересів природи.

Подальший розвиток сучасної цивілізації на основі використання досягнень науково-технічного прогресу немислимо без екологічного забезпечення, тобто без дбайливого і раціонального ставлення до навколишнього природного середовища.

Екологічне забезпечення підприємств полягає в одночасній реалізації конструктивних і організаційно-технічних заходів.

Конструктивні заходи закладаються в процесі проектування і реалізуються в процесі будівництва. Оскільки дана група заходів відповідає етапу проектування і будівництва об’єкта, то, з огляду на їх тривалість, вони часто застарівають до моменту початку експлуатації об’єкта. Конструктивні заходи можуть бути доповнені і скориговані в процесі будови, ремонту, модернізації та переобладнання об’єкта.

При проектуванні об’єкта необхідно оснастити його системою очищення стічних вод; обладнати ємностями для збору небезпечних забруднювачів, системами контролю скиду в навколишнє природне середовище вод; передбачити охолоджувачі і очисники димових газів, а також пристрої очищення і нейтралізації промислових газів; виключити витрати ресурсів не за прямим призначенням (витоку, протоки і т. п.); запобігти витоку мастил, палива з систем і устаткування тощо.

Прес-служба ПАЕУ
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.