Єдиний банк практикуючих екологів

подивіться, хто увійшов до реєстру​

У Банку лише фахівці, які мають практичний досвід, регулярно проходять підвищення кваліфікації та підтверджують свої професійні знання та навички.

Ми гарантуємо, що їхня компетенція повністю відповідає всім вимогам для ведення професійної діяльності.

Про банк

Банк є інформаційним ресурсом, який містить відомості про кваліфікацію осіб, які здійснюють професійну діяльність у сфері екологічного менеджменту, охорони довкілля, промислової екології, екологічної інженерії, стійкого розвитку.

До Реєстру в Банк вносяться відомості про осіб, які мають практичний досвід роботи, підкріплений ґрунтовними теоретичними знаннями, успішно пройшли навчання за додатковими професійними програмами Національного центру сталого розвитку, профспілки екологів ПАЕУ, отримали підсумкові документи за останні 3 роки.

Включення відомостей про професійну компетенцію учасника Банку до Реєстру означає наявність у особи професійних знань, умінь та навичок, необхідних для здійснення професійної діяльності відповідно до актуального
законодавством, підтвердженим відповідним документом про підвищення кваліфікації/професійної перепідготовки.

Включення відомостей про учасника Банку до Реєстру здійснюється на підставі:

Особистої заяви про включення до Реєстру за встановленою формою

Наявність чинного посвідчення про підвищення кваліфікації та/або диплома про професійну перепідготовку

Ще до війни, до тих масштабних втрат, які ми маємо зараз, Україна була не готова до системних екомодернізаційних проектів з великими бюджетами та складними технологіями.

Ключовою причиною інституційної неспроможності галузі є криза кадрів – наразі в Україні на місцях практично немає спеціалістів, здатних супроводжувати проекти модернізації міст і громад, бракує фахівців і в усіх галузях промисловості та АПК, навіть компанії національного рівня змушені залучати закордонних експертів та інженерів.

В Україні немає самопідтримуючої екосистеми підготовки кадрів – роками в першу чергу через низькі зарплати та ставлення до викликів озеленення виробництв професія позиціонувалася як непрестижна.

Причину цього визначити легко – відсутність законодавчого обґрунтування роботи менеджера-природоохоронця в основних галузях, брак коштів на підготовку і перепідготовку існуючих кадрів, провалені довкіллєві реформи.
І головна причина – імітація охорони довкілля, якою прикривалось роками безліч корупційних схем.

Відповідним чином деградувала і система екооогічної освіти – і ми наразі маємо інституційну неспроможність навіть за потенційної наявності коштів від міжнародних структур та технологій.

Для проектування, скажімо, сучасних водопровідних і каналізаційних очисних споруд у українців немає відповідних компетенцій і релевантного досвіду.

Час системно подивитись на майбутнє і забезпечити інституційну спроможність держави до забезпечення надійної системи екобезпеки та green recovery в Україні. Така мета Банку практикуючих екологів від профспілки екологів ПАЕУ.