Про сертифікаційний модульний курс для виконавців звіту з ОВД

Мета:

сформувати пул експертів, які є виконавцями/розробниками Звітів з ОВД, мають належний рівень знань та навичок у сфері оцінки впливу на довкілля.

Курс є інноваційним та ґрунтується на досвіді експертів Professional Association of Ecologist of Ukraine

Завдання:

забезпечити поглиблене і професійно зорієнтоване опановування слухачами матеріалу та створити передумови для формування ринкової пропозиції у сфері розробки звітів з ОВД.

Опис курсу

СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ КУРС СТРУКТУРНО ОХОПЛЮЄ ДВА РІВНІ СКЛАДНОСТІ:

Перший рівень –
«BASE»

Орієнтований на формування базових знань для розробки Звітів з ОВД та безпосередньо здійснення процедури).

Тривалість навчання – 21 день.

Відкрити

Другий рівень – «ADVANCED»

Cтворений для слухачів, які мають відповідний рівень кваліфікації, та передбачає формування практичних навичок і досвіду у підготовці матеріалів з оцінки впливу на довкілля у якості виконавця або співвиконавця Звіту з ОВД.

Тривалість навчання – 60 днів.

Відкрити

Оцінювання учасників курсу:

 • під час кожного модуля здійснюється оцінювання виконаних практичних завдань;
 • по завершенні кожного рівня проводиться підсумкове оцінювання, що включає тестові та практичні завдання.

Організація навчання

Періодичність проведення курсу:
Раз на пів року
Періодичність проведення курсу:
Старт курсу (просунутий рівень):
1 та 3 квартал
Старт курсу (просунутий рівень):
Старт курсу (рівень базовий):
індивідуально
Старт курсу (рівень базовий):
Чисельність групи:
від 15 осіб
Чисельність групи:
Формат проведення:
Дистанційно та онлайн
Формат проведення:
Форма проведення навчання:
 • Лекції та вебінари
 • Практичні заняття
 • Самостійна робота
Форма проведення навчання:
Організаційні аспекти:
 • Доступ 24/7 до презентаційних та довідкових матеріалів, що розміщаються на електронній платформі.
 • Спілкування у чаті з учасниками курсу.
 • Отримання консультацій від експертів модуля на платформі засобами чату та емейл-листування.
 • Спілкування з експертами, можливість отримати відповіді на болючі запитання.
 • Зворотний зв'язок у формі перевірки завдань для самостійної роботи та надання рекомендацій по вдосконаленню знань та навичок, а також безпосередньої комунікації під час занять.
 • Онлайн-заняття (вебінари) за підсумками модуля з експертом модуля.
 • Здача підсумкових завдань під час онлайн-заняття (в ефірі).
Учасники курсу на останньому тижні навчання мають можливість консультуватися з провідним експертом курсу, що є одним із факторів успішного процесу навчання.
Організаційні аспекти:
Документ, що видається за результатами навчання на курсі:
Сертифікат успішності проходження курсу учасником (із зазначенням набраних балів)
Документ, що видається за результатами навчання на курсі:

Очікувані результати

Проходження сертифікаційного курсу допоможе:

 • ознайомитися з міжнародним досвідом здійснення ОВД;
 • опанувати правові засади здійснення оцінки впливу на довкілля в Україні (огляд законодавства, підзаконних нормативно-правових актів, їх аналіз та підготовка пропозицій по вдосконаленню, огляд та розбір судових справ);
 • дізнатися особливості процедури ОВД;
 • вдосконалити знання та вміння з підготовки та розроблення документації з ОВД (Повідомлення про плановану діяльність, Звіт з ОВД (з урахуванням детальної покомпонентної оцінки впливу на довкілля), Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД, програми післяпроєктного моніторингу тощо);
 • покращити вміння та навички у сфері здійснення досліджень факторів довкілля;
 • здійснювати розрахунки та оцінку ймовірних впливів на довкілля (підвищити якість опису та оцінки впливів на фактори довкілля при підготовці Звітів з ОВД);
 • вибудовувати конструктивні діалоги зі стейкхолдерами;
  зрозуміти взаємозв’язок ОВД та СЕО;
 • поглибити знання з питань інтеграції інструменту ОВД у інші галузі (містобудування, надрокористування та ін.)

У програмі

Претендент на отримання Сертифіката під час оцінки відповідності має показати відповідний рівень знань та практичні навички в частині організації та проведення моніторингових досліджень, організації проведення післяпроєктного моніторингу за станом компонентів довкілля у місцях робіт та санітарно-захисній зоні, а саме:

 • атмосферного повітря робочої зони та на межі санітарно-захисної зони;
 • ґрунтів – періодичний контроль фізичних, хімічних, біологічних ґрунтотворних процесів у природних у мовах і при кумулятивному впливові антропогенного навантаження (хімічне, фізичне забруднення, розвиток ерозійних процесів, деградація ґрунтів);
 • забруднення ґрунтів, поверхневих і підземних вод, приземного шару повітря у місцях утворення і тимчасового зберігання відходів;
 • скидів нормативно очищених стічних вод у відкриті водойми;
 • якості поверхневих вод;
 • якісного стану підземних вод у контрольних та спостережних свердловинах у місцях робіт (моніторинг хімічного і фізичного складу, забруднення, рівня ґрунтових вод);
 • небезпечних інженерно-геологічних процесів;
 • біологічного забруднення;
 • біологічного різноманіття (тваринний і рослинний світ), зокрема, видів, занесених до: Червоної книги України, Європейського списку рідкісних видів фауни, Конвенції про охорону дикої флори і фауни та їх оселищ, Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин, Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водоплавних птахів (AEWA), списків рідкісних видів тварин регіонального значення; Угоди про збереження кажанів в Європі та інших міжнародних зобов’язань України у сфері біорізноманіття;
 • лісового фонду;
 • зелених насаджень міст на інших населених пунктів;
 • ландшафтного різноманіття, екомережі та об’єктів природно-заповідного фонду, у тому числі місцевого значення, об’єктів Смарагдової мережі;
 • радіаційного забруднення техногенно підсиленими джерелами природного походження;
 • шумового забруднення (акустичного дискомфорту), світлового, вібраційного забруднення у місцях робіт та санітарно-захисній зоні;
 • здоров’я населення;
 • об’єктів археологічної і соціально-культурної спадщини.

УМОВИ УЧАСТІ

Перший рівень –
«BASE»

Вартість участі на особу – 4400 грн

Другий рівень –
«ADVANCED»

Вартість участі на особу – 8900 грн

З питань співпраці:
073-305-80-16
event@ecolog-ua.com

З питань участі:
098-700-84-65 (Viber), 0 800 214 899
event-manager@ecolog-ua.com