Що отримають слухачі програми

 

Програма сертифікаційного курсу рівня «BASE» складається із семи модулів, які охоплюють загальний опис впливу планованої діяльності на компоненти довкілля. Теми модулів було обрано організаторами з врахуванням обмежених часових, людських ресурсів, їхньої важливості та актуальності на сьогодні. Зокрема:
1. Оцінка поточного стану атмосферного повітря та впливу планованої діяльності на його показники
2. Оцінка поточного стану водних ресурсів (підземних, поверхневих вод) та впливу планованої діяльності на їх стан
3. Оцінка поточного стану земель та ґрунтів, впливу планованої діяльності на земельні ресурси
4. Оцінка поточного стану надр, опис та оцінка можливого впливу на надра
5. Оцінка поточного стану біорізноманіття та впливу планованої діяльності на флору, фауну
6. Опис впливу відходів на компоненти довкілля
7. Опис впливу планованої діяльності на об’єкти культурної спадщини, інші матеріальні об’єкти, соціально-економічні умови

Графік навчання:

 

індивідуально (старт навчання по факту оплати)

Тривалість курсу:

 

21 день

Опис програми

 

Програма сертифікаційного курсу рівня «BASE»  складається із семи модулів, які охоплюють загальний опис впливу планованої діяльності на компоненти довкілля. Теми модулів було обрано організаторами з врахуванням обмежених часових, людських ресурсів, їхньої важливості та актуальності на сьогодні. Зокрема:

1. Оцінка поточного стану атмосферного повітря та впливу планованої діяльності на його показники 

2. Оцінка поточного стану водних ресурсів (підземних, поверхневих вод) та впливу планованої діяльності на їх стан

3. Оцінка поточного стану земель та ґрунтів, впливу планованої діяльності на земельні ресурси

4. Оцінка поточного стану надр, опис та оцінка можливого впливу на надра

5. Оцінка поточного стану біорізноманіття та впливу планованої діяльності на флору, фауну

6. Опис впливу відходів на компоненти довкілля

7. Опис впливу планованої діяльності на об’єкти культурної спадщини, інші матеріальні об’єкти, соціально-економічні умови

 

Формат проведення занять:

  • Дистанційно;
  • Онлайн

Організаційні аспекти:

Дистанційне навчання:

Матеріали сертифікаційного курсу рівня «BASE» для виконавців звіту з ОВД розміщені на електронній платформі, до якої надається доступ учасникам курсу на час його проходження.

Учасники курсу підтримують зв’язок з провідним експертом курсу (мають можливість консультуватися з експертом у разі потреби), що є одним із факторів успішного процесу навчання. 

Консультації за питаннями учасників будуть здійснюватися через платформу курсу та розміщуватимуться на ній.

Онлайн:

Під час курсу заплановано установче та підсумкове онлайн-заняття з провідним експертом курсу та консультантами.

Підсумкове завдання. Після проходження курсу учасники повинні скласти підсумкове завдання

Учасники, які успішно пройшли курс, отримають Сертифікат учасника курсу від Professional Association of Ecologist of Ukraine, що є першою сходинкою та передумовою встановлення кваліфікаційного рівня кандидата під час сертифікації відповідності виконавців ОВД 

 

 

Програма сертифікаційного курсу рівня «BASE» :

 

1.

Оцінка поточного стану атмосферного повітря та впливу планованої діяльності на його показники

1. Джерела поточного стану атмосферного повітря

2. Опис джерел викидів, якісного та кількісного складу забруднюючих речовин

3. Оцінка та модулювання викидів забруднюючих речовин

4. Кліматичний стан та метеорологічні умови місця планованої діяльності

5. Опис та оцінка можливого впливу планованої діяльності на кліматичні зміни

 

2.

Оцінка поточного стану водних ресурсів (підземних, поверхневих вод) та впливу планованої діяльності на їх стан

1. Відомості про води і водні об’єкти, офіційні джерела даних

2. Опис поточного стану поверхневих вод. Визначення території дослідження та показників

3. Опис поточного стану підземних вод. Визначення обсягу дослідження та показників

4. Опис і оцінка можливого впливу на поверхневі та підземні води.

 

3. 

Оцінка поточного стану земель та ґрунтів, впливу планованої діяльності на земельні ресурси

1.Відомості про стан земельних ресурсів та ґрунтів

2.Визначення території дослідження, показники, що характеризують стан земельних ресурсів

3. Опис та оцінка можливого впливу на земельні ресурси

 

4. 

Оцінка поточного стану надр, опис та оцінка можливого впливу на надра

1. Опис поточного стану надр

2. Питання, які підлягають оцінці можливого впливу на надра

3. Вимоги до рекультивації порушеної території

5. 

Оцінка поточного стану біорізноманіття та впливу планованої діяльності на флору, фауну

1. Об’єкти дослідження стану флори та фауни, опис поточного стану

2. Джерела даних про стан біорізноманіття, флору та фауну

3. Предмет дослідження можливого впливу планованої діяльності на стан біорізноманіття

6. 

Опис впливу відходів на компоненти довкілля

1. Обсяг дослідження можливого впливу відходів на стан довкілля

7. 

Опис впливу планованої діяльності на об’єкти культурної спадщини, інші матеріальні об’єкти, соціально-економічні умови

1. Визначення наявності об’єктів культурної спадщини 

2. Обсяг дослідження можливого впливу планованої діяльності на об’єкти культурної спадщини, інші матеріальні об’єкти

3. Оцінка впливу планованої діяльності на соціально-економічні умови

 

ПРОВІДНИЙ ЕКСПЕРТ КУРСУ:

ЛЮДМИЛА ХОМІЧ, віце-президент PAEU, автор публікацій з питань правового регулювання використання природних ресурсів, охорони довкілля та систем екологічного управління, експерт журналу «ECOBUSINESS. Екологія підприємства».

З питань співпраці:
073-305-80-16
event@ecolog-ua.com
Інформаційна підтримка:
Безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів: 0 800 214 899