Вперше в Україні!
Сертифікація відповідності
виконавців ОВД

Експерти проєкту

Проєкт реалізують досвідчені фахівці:

  • провідні експерти Професійної асоціації екологів України;
  • представники Департаментів екології та природних ресурсів ОДА;
  • фахівці від науково-дослідних інститутів.

МАРИНА ШИМКУС:

експертка з питань ОВД та СЕО, розробник проекту сертифікації відповідності виконавців звітів з ОВД та програми сертифікаційного курсу для виконавців ОВД

ЛЮДМИЛА ХОМІЧ:

віцепрезидент Професійної асоціації екологів України, адвокат, голова Комітету з екологічного права та законотворчості PAEU, розробник проекту сертифікації відповідності виконавців звітів з ОВД та програми сертифікаційного курсу для виконавців ОВД

ВАЛЕНТИН ЩЕРБИНА:

віцепрезидент PAEU, голова Комітету PAEU з охорони ландшафтного та біотичного різноманіття, розробник проекту сертифікації відповідності виконавців звітів з ОВД та програми сертифікаційного курсу для виконавців ОВД

крамаренко

ОЛЕНА КРАМАРЕНКО:

експертка з питань ОВД та СЕО, провідний експерт курсу

РУСЛАН ГРЕЧАНИК:

директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА

НАЗАРІЙ СОРОКА:

начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА.

НАТАЛІЯ ПАВЛЕНКО:

експерт Комітетів з охорони атмосферного повітря та питань боротьби зі зміною клімату й адаптації до неї.

ГАННА КІРЕЙЦЕВА:

член Наукового комітету ПАЕУ, доцент кафедри екології Державного університету «Житомирська політехніка», к.е.н.

ОКСАНА СКЛЯРЕНКО:

голова комітету ПАЕУ водної політики та водного врядування.

МИХАЙЛО ЯЦЮК:

заступник директора з наукової роботи ІВПіМ.

МАР’ЯНА ГІНЗУЛА:

член Комітету з охорони водних ресурсів та водного врядування, к.геогр.н.

ТЕТЯНА ОМЕЛЬЯНЕНКО:

член міжнародної асоціації твердих відходів (ISWA), голова представництва групи молодих фахівців міжнародної Асоціації твердих відходів (ISWA) в Україні.

ЯНІНА БАСИСТА:

голова правління ГО «Екосмарт», спеціаліст у сфері управління відходами .

ОЛЕКСАНДР ЧУБЕНКО:

канд фіз-мат наук, експерт у сфері поводження з промисловими відходами.

ОЛЬГА СЮТІКОВА:

біотехнолог, Climate change adaptation Working group Coordinator в UNDP Ukraine / ПРООН в Україні.

ОЛЕНА ГРИЦАК:

експерт з питань землевпорядкування, еколог-практик.

ВІРА СМОЛЯР:

член комітету ПАЕУ з питань ОВД та СЕО, директор Науково-дослідного центру екологічної безпеки та природокористування.

ВАСИЛЬ ЧЕРЛІНКА:

доктор біол. наук (спеціалізація ґрунтознавство), доцент кафедри агротехнологій та ґрунтознавства та Scientist у EOS DAта ґрунтознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

РОМАН ТРЕТЯК:

юрист, землевпорядник, оцінювач, начальник відділу Науково-дослідного центру екологічної безпеки та природокористування.

евтушенко

ЕДУАРД ЄВТУШЕНКО:

декан природничого факультету КДПУ, к.б.н., доцент кафедри ботаніки та екології.

ТЕТЯНА МОРОЗОВА:

кандидат біологічних наук, доцент.

ІВАН ПАЛАМАРЧУК:

голова комітету з охорони надр PAEU, заслужений природоохоронець України.

АРІНА ПЕТРОСЯН:

доктор біол. наук, с.н.с, провідний науковий співробітник лабораторії якості повітря ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ».

ТЕТЯНА МАРЕМУХА:

к.мед.н., науковий співробітник лабораторії якості повітря ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ».

З питань співпраці:

Інна, керівник проекту, 073-305-80-16, event@ecolog-ua.com

З питань участі:

Олена, івент—менеджер,  098-700-84-65, event-manager@ecolog-ua.com

Ірина, менеджер по роботі з клієнтами, 063-441-2358, seminar@ecolog-ua.com