Термін навчання:

 • 2-30 серпня 2022

ОРГАНІЗАТОРИ та ПАРТНЕРИ

Організатор

За підтримки журналу

Без имени-2

Concept partner

Без имени-4

Генеральний партнер

Серед завдань та обов’язків фахівців з екобезпеки згідно посадової інструкції, як правило, такі:

 • Здійснює контроль за додержанням у підрозділах підприємства чинного екологічного законодавства, інструкцій, стандартів і нормативів з охорони довкілля, сприяє зниженню шкідливого впливу виробничих факторів на життя і здоров’я працівників. 
 • Розробляє проекти перспективних і поточних планів з охорони довкілля, контролює їх виконання.
 • Бере участь у проведенні науково-дослідних і дослідних робіт з очищення промислових стічних вод, запобігання забрудненню довкілля, викидів шкідливих речовин в атмосферу, зменшення або повної ліквідації технологічних відходів, раціонального використання земельних і водних ресурсів.
 • Здійснює контроль за додержанням технологічних режимів природоохоронних об’єктів, аналізує їх роботу, стежить за додержанням екологічних стандартів і нормативів, за станом довкілля в районі розташування підприємства.
 • Складає технологічні регламенти, графіки аналітичного контролю, паспорти, інструкції та іншу технічну документацію.
 • Складає встановлену звітність про виконання заходів з охорони довкілля, бере участь у роботі комісій з проведення екологічної експертизи діяльності підприємства тощо
 • Здатність застосовувати нормування антропогенного навантаження на довкілля
 • Здатність визначати дії, що забезпечують виконання вимог екологічного законодавства України
 • Здатність оцінювати поточний стан навколишнього середовища та виправдані альтернативи планованої діяльності
 • Здатність до проведення контролю щодо додержання вимог природоохоронного законодавства у процесі господарської та іншої діяльності
 • Здатність застосовувати новітні принципи та методи захисту навколишнього середовища
 • Здатність до оцінки та прогнозу впливу процесів техногенезу на стан навколишнього середовища
 • Здатність до оцінювання та виявлення ризиків, пов’язаних з виробничою діяльністю
 • Здатність прогнозувати непередбачувані екологічні ситуації та розробляти оптимальні шляхи їх упередження

Професійні компетенції еколога згідно ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ «ЕКОЛОГ»*:

У програмі:

Тематичний блок 1

Тематичний блок 2

Тематичний блок 3

«Атмосферне повітря»
 • Визначення показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря
 • Розробка Звітів з інвентаризації викидів та Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
 • Складання програми моніторингу.
 • Форма № 2-ТП (повітря) (річна) «Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів»
 • Розрахунок екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферу.
 • Розробка інструкцій, наказів, положень.
 • Розробка проектів скорочення санітарно-захисних зон
«Водні ресурси»
 • Складання програми моніторингу.
 • Розробка та оформлення документів на спеціальне водокористування (складання заяви, обґрунтування потреби у воді, опис та схеми місць забору води та скиду зворотних вод, поточні ІТНВПВ та перспективні ІТНВПВ, нормативи ГДС, паспорти водного господарства, договори оренди водних об’єктів)
 • Вторинні водокористувачі: паспорти водного господарства, угоди на водопостачання та водовідведення, контроль якості води
 • «Еколог на підприємстві»: накази, журнали обліку води, організація ЗСО, контроль якості води, екологічні перевірки
 • Звітність: 2ТП-водгосп (річна), 7-гр (підземні води)
 • Екологічний податок, рентна плата
«Відходи»
 • Складання програми моніторингу.
 • Декларація про відходи.
 • Розробка реєстрових карт утворення, оброблення та утилізації відходів.
 • Паспорти МВВ
 • Форма № 1-відходи (річна) «Утворення та поводження з відходами за 20_рік»
 • № 1-екологічні витрати (річна) «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 20_ рік»
 • Розрахунок екологічного податку (за розміщення відходів).
 • Розробка інструкцій, наказів, положень
Захист

Формат навчання:


Дистанційне навчання

Матеріали курсу розміщаються на електронній платформі, до якої надається доступ учасникам курсу на час його проходження. Учасники виконують практичні завдання самостійно згідно поставлених завдань
Учасники курсу мають можливість консультуватися з експертами у разі потреби, що є одним із факторів успішного процесу навчання.
Консультації за питаннями учасників будуть здійснюватися через платформу курсу та розміщуватимуться на ній.

Онлайн (захист):
Підсумковий іспит – учасники повинні відповісти на питання експертів за матеріалами курсу
Учасники, які успішно пройшли курс, отримають Сертифікат учасника курсу від Professional Association of Ecologist of Ukraine

Технічні умови: наявність google-аккаунту

По закінченню навчання Ви:

В якості бонусу до участі потрапляєте в Єдиний банк фахових екологів і менеджерів зеленої економіки

Трансформуєте свій досвід, реалізуєте можливість працювати на аутсорсингу та збільшуєте власний дохід

Отримуєте рекомендацію від ПАЄУ для роботодавця/замовника (для найкращих випускників курсу)

Червень – час для професійного росту!

Учасникам курсу подвійний подарунок до World Environment Day – Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища!

 1. До ваших послуг Єдиний банк фахових екологів і менеджерів зеленої економіки гарантовано Потрапляйте до реєстру
 2. Вартість курсу знижено! 7000 6200 грн/особу

Членам ПАЕУ додатково знижка – 10%

Генеральний партнер

Компанія ЦЕРН (ТОВ «ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ТА РОЗВИТКУ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ») заснована в 2015 році Владиславом Антиповим році разом з невеликою командою професіоналів, які мають стаж роботи у природоохоронній сфері більш ніж 15 років.

Сьогодні компанії ЦЕРН вже 6 років. За цей час були налагоджені партнерства з найбільшими промисловими підприємствами України та бізнес-асоціаціями. Нам довіряють Світовий банк, ЄБРР та інші міжнародні організації, які запрошують нас як консультантів і підрядників. З 2019 року ЦЕРН — член Професійної асоціації екологів України.

“Для нашої компанії співробітники є найголовнішою цінністю, тому що без них наш бізнес ніколи не став би настільки успішним та стійким! Унікальна команда ЦЕРН є нашою головною конкурентною перевагою, завдяки якій найбільші промислові компанії України обирають саме нас.

У нашій команді є екологічні експерти практично всіх існуючих спеціалізацій – розробники природоохоронної документації (ВВС, дозволи на викиди, спецводокористування тощо), екологічні аудитори, екологи підприємств, експерти з парникових газів, інженери з газоочисних установок та багато інших,”- акцентує гендиректор компанії Влад Антипов

З ПИТАНЬ УЧАСТІ
Безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів: 0 800 214 899

Ірина, +38063 441 23 58, seminar@ecolog-ua.com

Анастасія, +38063 530 58 43, esg_manager@ecolog-ua.com

Олена, +380987008465 (тільки Viber, telegram), event-manager@ecolog-ua.com

ЩОДО ВСТУПУ ДО ПАЕУ:
Інна Сінєнко, 073-305-8016event@ecolog-ua.com