Українська асоціація професіоналів довкілля (ПАЕУ/Professional Association of Ecologists of Ukraine) була заснована в липні 2019 року як неприбуткова асоціація спеціалістів державного та приватного секторів із спільними інтересами у дотриманні принципів стійкого розвитку та екотрансформації всіх сфер та галузей.

Основними цілями є створення та функціонування професійного об’єднання спеціалістів, які беруть участь та мають намір покращити взаємодію економіки з довкіллям, пришвидшують зелений перехід, популяризують кращі світові практики екотрансформації, здійснюють обробку та виконання екологічної оцінки, аналізу, публічного розкриття та звітності, надають практичні рішення для підтримки промислового прогресу, заснованого на принципах сталого використання ресурсів Землі та підтримки безпечного та здорового довкілля.

ПАЕУ займається сприянням правовому та професійному визнанню індивідуального навчання та досвіду менеджерів з охорони довкілля, екологів, інженерів, технологів, науковців і правників.

Це визнання підтримується реєстром ELEML та Банком екологів і менеджерів зеленої економіки, що є центральним джерелом для громадськості, уряду та бізнесу для підтвердження професійної перепідготовки в сфері охорони довкілля.

Глибина та широта знань, підтверджених сертифікацією ELEML, можуть підвищити вашу ринковість в майбутньому.

PAEU підтримує професіоналів з охорони довкілля через свої програми навчання і сертифікації, визнаючи компетентність зареєстрованих менеджерів з охорони довкілля. 

PAEU діє також як платформа для структурованого розвитку кар’єри від студентського членства до сертифікації професіонала з охорони довкілля, і є сильним прихильником етики та найвищих стандартів практики в екологічних професіях.

ПАЕУ має друкований інструмент – журнал «Екологія підприємства» та є організатором щомісячних дискусійних круглих столів, конференцій, форумів.

Завдання паеу:

Моніторинг, аудит та допомога в екологізації підприємствам різних галузей в Україні
1
Здійснення представництва та захист законних професійних та інших спільних інтересів учасників Асоціації в органах центральної та місцевої влади, інших державних і недержавних установах та організаціях
2
Розробка законів та інших нормативно-правових актів, що усуватимуть прогалини природоохоронного законодавства
3
Організація та проведення громадських експертиз проєктів законів, програм, рішень та інших документів і нормативних актів
4
Популяризація кращих доступних технологій для сталого розвитку
5
Сприяння організації та впровадженню заходів щодо вдосконалення екологічної освіти, розвитку екологічної професії та підвищення кваліфікації екологів
6
Організація та проведення лекцій, семінарів, тренінгів, конференцій, зустрічей та інших інформаційно-освітніх заходів
7
Взаємодія з національними та іноземними громадськими організаціями та міжнародними неурядовими організаціями для обміну досвідом
8
Надання учасникам Асоціації методичної та інформаційної допомоги
9
Сприяння поширенню екологічних знань серед населення
10
Сприяння працевлаштуванню екологів
11
small
Професійна Асоціація Екологів України (ПАЕУ) - це більше, ніж просто асоціація.
ЗВІТИ ГС ПАЕУ:
Фінансовий звіт
Звіт діяльності

Часті
запитання
:

Хто ми та що робимо?

 • Ми масштабуємо досвід кожного, хто працює над екотрансформацією всіх галузей господарювання та життя громад;

 • Ми ініціюємо розробку законів та інших нормативно-правових актів, що усуватимуть прогалини природоохоронного законодавства;

 • Ми надаємо експертизу з найбільш значущих тем охорони довкілля: екомодернізація промисловості, охорона атмосферного повітря (очистка викидів, система МЗВ, зменшення викидів), адаптація до змін клімату, охорона водних ресурсів, СЕО та ОВД, управління відходами (ТПВ, промислові та радіоактивні відходи), агроекологія, екологізація ОТГ тощо

 • Представляємо та захищаємо законні професійні та інші спільні інтереси учасників Асоціації в органах центральної та місцевої влади, інших державних і недержавних установах та організаціях

 • Надаємо методичну та інформаційну допомогу учасникам Асоціації

 • Підвищуємо рівень знань фахівців (лекції, семінари, тренінги, конференції, зустрічі тощо) та підвищуємо екосвідомість громад тощо
Відкрити

Хто фінансує нашу діяльність?

ПАЕУ – незалежна, неурядова, неполітична спілка, що об’єднала за ідейною та професійною приналежністю фізичні та юридичні особи, які зацікавлені в екологізації підприємств та громад України.

Діяльність ПАЕУ не фінансується жодними політичними силами, міжнародними організаціями та функціонує за рахунок щорічних обов’язкових і благодійних внесків її членів.

Відкрити

Результати діяльності?

З моменту застування ПАЕУ у 2019 році ми:

 1. Об’єднали понад 7000 практиків для сприяння екологізації

 2. Залучили до вирішення гострих питань 32 профільні асоціації

 3. Підкріпили діяльність спілки взаємодією з 28 провідними НДІ та вузами

 4. Долучилися до старту «сміттєвої реформи», державного екологічного контроль, промислового забруднення тощо

 5. Провели понад 40 галузевих та міжсекторальних еко-конференцій

 6. Надали консультаційну допомогу понад 10 000 екологів (функціонує постійна консультаційна лінія)

 7. Долучилися до наповнення єдиного в Україні прикладного видання «Екологія підприємства»

 8. Випустили практичні посібники «Судова практика в екологічних спорах», «Все для еколога»

 9. Допомогли реалізувати екологічні проекти в різних куточках України

 10. Створили першу е-платформу для тих, хто екологізує діяльність
Відкрити

Чи можемо суб’єкту господарювання допомогти уникнути штрафів?

ТАК! Наші члени бездоганно знають природоохоронне законодавство. Ми вчимо працювати не лише за законом, а й випереджаючи його. Ми готуємо підприємства до перевірок, вчимо як оптимізувати всі процеси, як правильно оформити документи, як проблеми перетворити в рішення, як знати свої права та вміти їх захищати!
Відкрити

Який розмір членського внеску передбачено для вступу?

Розмір членського внеску залежить від кількох параметрів:

 • Стає членом ПАЕУ фізична чи юридична особа?
 • Планує отримувати допомогу від взаємодії чи надавати рекламу своїх послуг, обладнання, товарів?
 • Масштаб природоохоронних проблем в сфері, яку представляє учасник тощо
Відкрити