Сертифікат ELEML – крок до найбільшого Єдиного банку фахових екологів і менеджерів зеленої економіки, підтвердження рівня професійних знань і навиків

Зміст курсу

Базовий рівень:

1. Охорона атмосферного повітря

1.  Атмосферне повітря як об’єкт правової охорони.
2.  Правові засади стандартизації і нормування у галузі охорони атмосферного повітря.
3.  Юридична відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони атмосферного повітря.
4.  Перелік нормативних актів у сфері охорони атмосферного повітря
5.  Судова практика у сфері охорони атмосферного повітря.
6.  Шаблони, зразки документів
7.  Листи, роз’яснення органів державної влади у сфері охорони атмосферного повітря
Додаткова інформація
Програма виробничого контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
Перелік документів еколога у сфері охорони атмосферного повітря
Перелік установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів

2. Охорона і раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів

1.  Водні ресурси як об’єкт правової охорони.
2.  Основні засади водокористування.
2.1. Порядок отримання дозволу на спеціальне водокористування.
2.2. Користування водними об’єктами на умовах оренди
2.3. Підстави для припинення права спеціального водокористування
3.  Юридична відповідальність за порушення водного законодавства
4.  Перелік нормативних актів у сфері використання вод
5.  Судова практика у сфері використання вод
6.  Шаблони, зразки документів
7.  Листи, роз’яснення органів державної влади у сфері використання вод
Додаткова інформація
Програма моніторингу стану вод
Перелік документів еколога у сфері охорони водних ресурсів
Перелік директив ЄС у сфері водокористування
Перелік нормативів та стандартів у сфері водокористування

3. Використання та охорона земель

1.  Земля як об’єкт правової охорони.
2. Склад земель України
3. Основні засади землекористування.
3.1. Право власності на землю
3.2. Право користування землею
3.3. Право земельного сервітуту
3.4. Припинення права на землю
4. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства
5. Перелік нормативних актів у сфері використання земель
6. Судова практика у сфері використання земель
7. Шаблони, зразки документів
Додаткова інформація
Програма моніторингу стану ґрунтів

4. Поводження з відходами

1.  Основні засади поводження з відходами
2. Відходи як об’єкт права власності
3.  Статус суб’єктів господарської діяльності у сфері поводження з відходами
4.  Заходи щодо запобігання або зменшення обсягів утворення відходів
5.  Юридична відповідальність за порушення законодавства про відходи
6.  Перелік нормативних актів у сфері використання земель
7.  Судова практика у сфері використання земель
8.  Шаблони, зразки документів
9.  Листи, роз’яснення органів державної влади у сфері поводження з відходами
Додаткова інформація
Перелік документів еколога у сфері поводження з відходами
Алгоритм проведення інвентаризації відходів
Оновлений перелік ліцензіатів щодо поводження з небезпечними відходами
Державний реєстр суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються

5. Використання та охорона надр

1. Надра як об’єкт правової охорони.
2. Надання надр у користування
3. Правовий статус надрокористувачів.
4. Юридична відповідальність за порушення законодавства про надра
5. Перелік нормативних актів у сфері використання земель
6. Судова практика у сфері використання земель
7. Шаблони, зразки документів
8. Листи, роз’яснення органів державної влади у сфері використання надр

6. Оцінка впливу на довкілля

1. Планована діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля
2. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, визначення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації
3. Звіт з оцінки впливу на довкілля
4. Громадське обговорення
5. Висновок з оцінки впливу на довкілля
6. Відповідальність за порушення законодавства про оцінку впливу на довкілля
7. Шаблони, форми, зразки документів
8. Перелік нормативних актів щодо оцінки впливу на довкілля
9. Методичні рекомендації з визначення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, підготовки звіту про громадське
обговорення та висновку з оцінки впливу на довкілля.
10. Проєкт ДСТУ Оцінка впливу на довкілля. Свинокомплекси. Критерії оцінки та документи.
12. Проєкт ДСТУ Оцінка впливу на довкілля. Настанова щодо підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля.
13. Екологічний вплив виробництва ниркового хутра

Просунутий рівень:

7. Екологічний контроль і нагляд

1. Основні принципи державного нагляду (контролю)
2. Повноваження та обов’язки органу державного нагляду (контролю)
3. Правовий статус суб’єкта господарювання при здійсненні державного нагляду (контролю)
4. Перелік нормативних актів у сфері використання земель
5. Судова практика у сфері використання земель
6. Шаблони, зразки документів
7. Листи, роз’яснення органів державної влади у сфері екологічного нагляду і контролю

8. Екологічний менеджмент

1. Три основоположні складові частини сталого розвитку
2. Система екологічного управління як інструмент
3. Які переваги отримає організація після сертифікації системи екоменеджменту відповідно до вимог стандарту ISO 14001
4. Як розробити програму досягнення цілей та реєстр екологічних аспектів впливу
5. Найкращий досвід впровадження систем екологічного менеджменту в Україні

9. Green economic recovery

В розробці

Примітка: Навчання за програмою «Екологічне право. Екологічний менеджмент. Лідерство» організує Національний центр сталого розвитку.

Підвищуйте свої конкурентні переваги на ринку праці!
Підтвердіть рівень професійної підготовки сертифікатом ELEML «Environmental law. Environmental management. Leadership» від ПАЕУ

Інформаційна підтримка:
Безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів: 0 800 214 899.

З питань співпраці та членства в ПАЕУ:
Інна Сінєнко,
керівник відділу розвитку та партнерства ПАЕУ
(073) 305-8016, email: event@ecolog-ua.com